Nordmarka Ryttersportsklubb

Nordmarka Ryttersportsklubb

Hva slags by vil DU Oslo skal være i 2040?

Postet av Nordmarka Ryttersportsklubb den 23. Jun 2017

Hva slags by vil DU Oslo skal være i 2040?

Vi i NRSK vil blant annet at hestehold i Oslo skal være mulig også i fremtiden, og er opptatt av at Oslomarka skal ha rom for hester og ryttere.

Les mer på Oslo kommunes nettsider, og send dine innspill innen 30. juni.


0 Kommentar

Innkalling til årsmøte

Postet av Nordmarka Ryttersportsklubb den 28. Feb 2017

Til medlemmene i Nordmarka ryttersportsklubb

Innkalling til årsmøte i Nordmarka ryttersportsklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Nordmarka ryttersportsklubb.

Årsmøtet avholdes den 30. mars kl. 18:00 på Stall Nordbye, Sørkedalsveien 888 0758 Oslo.

Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 15. mars til nordmarka@nrsk.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på nrsk.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret


Oslo, 28. februar

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Nordmarka

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 10: Fastsette medlemskontingent

Sak 11: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 12: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 13: Foreta følgende valg:

13.1 Styreleder

13.2 Nestleder

13.3 Øvrige styremedlemmer

13.4 Én revisor

13.5 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

13.6 Valg av valgkomite

Vedlagt følger følgende dokumenter:

  • Styrets forslag til forretningsorden
  • Idrettslagets årsberetning
  • Regnskap med revisors beretning
  • Forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer
  • Styrets forslag til medlemskontingent
  • Styrets forslag til budsjett

Med vennlig hilsen
styret i Nordmarka ryttersportsklubb


0 Kommentar

Byrådssaken bynære ridesentre i Oslo

Postet av Nordmarka Ryttersportsklubb den 31. Jan 2017

Oppfordrer ridemiljøet til å samordne seg i større grad:
"Som del av et større fellesskap vil det være lettere for det enkelte ridesenter å fremme synspunkter og behov for offentlige myndigheter og andre samarbeidspartnere.

En av idrettens styrker, er måten den er organisert på. En form for samling om felles målsetninger og prioriteringer gjør det også lettere for myndighetene å opprettholde god dialog og bevilge midler til de prosjektene det er enighet om at det er behov for.

Byrådet oppfordrer derfor byens rideklubber og ridesentre til å undersøke mulighetene for, og verdien i, å etablere fellesskap og samordning i miljøet."

Hele byrådssaken kan lastes ned på eInnsyn, https://www.oslo.kommune.no/dok/Byr/2016/BR1/20160...0 Kommentar

Grønt kort-kurs i Oslo og Akershus vinter/vår:

Postet av Nordmarka Ryttersportsklubb den 24. Jan 2017

Har du lyst til å ta grønt kort?

Disse klubbene arrangerer kurs snart:
11.-12. februar: Lommedalen kjøre- og rideklubb.
11.-12. mars: Drøbak rideklubb og OARK

- Ta kontakt direkte med klubbene, det kan være ledige plasser! :-)

NRSK kan kjøpe inn kursboken til redusert pris, send oss en forespørsel på mail hvis du vil at vi skal bestille for deg.

Mer om Grønt kort fra NRYF:
Norges Rytterforbund ønsker at alle skal ha de nødvendige basiskunnskapene før de konkurrerer og det arrangeres derfor Grønt Kort(GK) kurs i hele Norge. En rytter må ha GK for å kunne løse rytterlisens og starte på utvidet klubbstevner og oppover. Man trenger ikke Grønt Kort for å delta kun på klubbstevner, men det anbefales likevel at man tar GK.

Kurset har en varighet på ca 10 timer som inkluderer både teori og praktisk utførelse. Kurset vil gå over 2 eller flere dager. Nedre aldersgrense for å delta på Grønt Kort kurs er 8 år. Er rytter under 16 år må foresatte være med. Som deltaker skal du gjennom følgende temaer i løpet av kurset:

  • Reglementskurs
  • Kurs i sikkerhet og hestekunnskap
  • Praksis i stallen
  • Ridedel hvor du testes i ridning (kjøring) og håndtering av hest

Les mer.


0 Kommentar

Januar 2017

Postet av Nordmarka Ryttersportsklubb den 22. Jan 2017

Kjære medlemmer,

Vi håper alle har hatt en fin januarmåned så langt!

Foreløpig for vinter/vår:

Første utgave av Hestesport kommer i uke 5/6. Har du endret adresse? Husk å sende oss beskjed på mail. :-)

Februar: Arctic Equestrian Games (AEG) 16.-26. februar

Hvis det er flere fra klubben som kan tenke seg å dra sammen, så tilbyr AEG klubbpakker:

"Klubbpakker
Perfekt for dere som vil reise sammen fra rideklubben. Klubbpakken innebærer at 6 personer går sammen og bestiller. Dere får en 3-dagers billett, med to overnattinger inkludert frokost fra utrolige kr 1259,-. Klubbpakkene er allerede rabatterte pakker og det gis derfor ikke noen ytterligere rabatt på disse pakkene.

De fire ulike periodene for klubbpakker er:
Periode 1 (3 dager / 17.-19. februar). Pris per person: kr 1287,-
Periode 2 (3 dager / 20.-22. februar). Pris per person: kr 1287,-
Periode 3 (3 dager / 24.-26. februar). Pris per person: kr 1397,-
Periode 4 (4 dager / 23.-26. februar). Pris per person: kr 1782,-"

- Ta kontakt med oss på nordmarka@nrsk.no ved interesse, så ser vi hva vi kan få til!


Mars: Årsmøte i Nordmarka ryttersportsklubb. Endelig dato og sakliste vil bli publisert her på nrsk.no.

Kjempefint om dere medlemmer begynner å tenke på saker dere kan tenke dere å ta opp, saker som ønskes tatt opp på årsmøtet skal sendes inn til styret senest to uker på forhånd.

April: Ryttertinget 2017. Foregående år har vi sendt to representanter fra klubben. Ettersom klubben vår har under hundre medlemmer har kun én representant stemmerett, men det er hyggelig å være flere.

Mer informasjon om ryttertinget: http://www.rytter.no/nryf/ryttertinget/0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline