Innkalling til årsmøte

Postet av Nordmarka Ryttersportsklubb den 28. Feb 2017

Til medlemmene i Nordmarka ryttersportsklubb

Innkalling til årsmøte i Nordmarka ryttersportsklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Nordmarka ryttersportsklubb.

Årsmøtet avholdes den 30. mars kl. 18:00 på Stall Nordbye, Sørkedalsveien 888 0758 Oslo.

Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 15. mars til nordmarka@nrsk.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på nrsk.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret


Oslo, 28. februar

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Nordmarka

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 10: Fastsette medlemskontingent

Sak 11: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 12: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 13: Foreta følgende valg:

13.1 Styreleder

13.2 Nestleder

13.3 Øvrige styremedlemmer

13.4 Én revisor

13.5 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

13.6 Valg av valgkomite

Vedlagt følger følgende dokumenter:

  • Styrets forslag til forretningsorden
  • Idrettslagets årsberetning
  • Regnskap med revisors beretning
  • Forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer
  • Styrets forslag til medlemskontingent
  • Styrets forslag til budsjett

Med vennlig hilsen
styret i Nordmarka ryttersportsklubb


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline