Nordmarka Ryttersportsklubb

Nordmarka Ryttersportsklubb

Saksliste for årsmøte i NRSK 2016

Postet av Nordmarka Ryttersportsklubb den 26. Feb 2016

Styret viser til innkalling til årsmøte sendt ut 4. februar.

Årsmøtet avholdes den 4. mars kl. 18:00 på Sørkedalen Landhandel.

Under følger sakslisten for årsmøtet.

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Her må det stå hvor mange med stemmerett som var tilstede ved starten av årsmøtet. Regler om stemmerett følger av lovnormens § 6. Dersom det er ansatte som møter og som ber om talerett, kan det godkjennes av årsmøtet under denne saken.

Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

Sak 3. Valg av møteleder, protokollfører og to til å underskrive protokollen.

Sak 4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsberetninger

Sak 5. Regnskap for 2015 og revisors beretning

(Krav om underslagsforsikring)

Sak 6. Behandle forslag og saker

Sak 7. Fastsette medlemskontingent

Innstilling fra styret:

Kontingenten holdes uendret:.

Barn og unge: 330 kr

Voksne: 440 kr

Familie: 480 kr

Sak 8. Vedta idrettslagets budsjett

Sak 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Sak 10. Behandling av nye vedtekter i henhold til ny lovnorm

Sak 11. Valg

Se lovnormens § 16 om gjennomføring av valg, kjønnsfordelingsbestemmelsen i § 5 og valgbarhetsbestemmelsene i §§ 6-8. Det kan gjerne oppgis at de ulike er valgt for en periode fram til neste årsmøte eller for den tid som loven fastsetter.

Styrets innstilling til valgkomité til årsmøtet 2016:
Dokumenter ettersendes.

Innstilling til nytt styre:

Leder: Margaret Hillestad
Nestleder: Eline Dahl

Styremedlemmer:
Elisabeth Fremming
Maren Kinn
Lina Vennemoe
Ingvild Solheim
Helene Stenersen
Jan Nordbye (kasserer)
Marte Eriksen (ungdomsrepresentant)

Filer:
Vedtekter, vedtekter2015
Årsberetning og regnskap, aarsberetning2015


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline