• @nrskmodadmin to NRSK
 • edit-2
  10d
Regler / Rules
1
Regler / Rules
 • @nrskmodadmin to NRSK
 • edit-2
  10d

Hovedregel / Prime rule:

🇳🇴 Reglene vil kunne endre seg etter hvert som nye utfordringer oppstår. De er ikke tilbakevirkende, men innhold vilfortsatt kunne bli fjernet for å beskytte siden.

🇬🇧 The rules are subject to change, as new challenges arises. They are not retro-active but content could still be removed to protect the site.

Siste oppdatering / Last updated:

2022 08 06

Side-regler / Site rules

1.

🇳🇴 Ikke bryt norsk lov.

🇬🇧 Don’t break Norwegian laws.

2.

🇳🇴 Ikke vær en dust mot andre, dette inkluderer alt fra personangrep mot individer til diskriminering av folkegrupper.

🇬🇧 Don’t be an ass towards others, this includs anything from harassing individual users to discriminating against groups of people.

3.

🇳🇴 Ikke del personlig eller privat informasjon hvis det ikke er av offentlig interesse. Som er svært skjeldent.

🇬🇧 Don’t post personal or private information unless it’s of public interest. It very rarely is.

3.

🇳🇴 NRSK.no er ikke en side for full ytringsfrihet. Du er en gjest på en privat side og hvis du ikke viser et minimum av folkeskikk vil du bli vist døren, digitalt sett.

🇬🇧 NRSK.no is not a site for free speech. You’re a guest on a private site and if you don’t show a minimum of decency, you’ll digitally be shown the door.

4.

🇳🇴 Tillatte språk på serveren er Norsk, Svensk, Dansk og Engelsk.

🇬🇧 Allowed languages on the server is Norwegian, Swedish, Danish and English.

5.

🇳🇴 Ikke abbonner på grupper dedikert til ulovlig eller svært støtende materiale (porno, vold, blod og gørr osv.).

🇬🇧 Don’t subscribe to groups dedicated to illegal or particularly distasteful materials (porn, violence, gore etc.).

6.

🇳🇴 Ikke abbonner på grupper som i utgangspunktet ikke er modererte.

🇬🇧 Don’t subscribe to groups that are unmoderated by default.

7.

🇳🇴 Dukker det opp ulovlig eller svært støtende materiale i enkeltposter fra grupper på andre servere, kan posten bli slettet. Er det gjentagende og rutinemessig kan gruppen bli blokkert fra NRSK.no.

🇬🇧 If unsuitable materials show up as individual posts from groups on other servers, the post could be deleted. If it’s repeating and regular, the entire group could be blocked from NRSK.no

8.

🇳🇴 Ikke bruk NRSK.no til sensitiv eller kritisk arbeid. Det er ingen lovnad om oppetid, sikkerhet eller noe som helst annet enn at så lenge administratoren bruker tjenesten blir den vedlikeholdt etter beste evne.

🇬🇧 Don’t use NRSK.no for sensitive or critical tasks. There’s no promises regarding uptime, security or anything beyond that as long as the administrator is using the platform - it will be maintaned to the best of his abilities.

9.

🇳🇴 Det er helt greit å klage på regler eller moderering men administratoren har det endelige ordet. Hvis du ikke er fornøyd med dette kan du bruke andre Lemmy-servere eller sette opp din egen. NRSK.no kan være til dels behjelpelig med dette.

🇬🇧 It’s perfectly fine to complain about rules or moderation style, but the administrator has the final word. If you’re not comfortable with this you’re free to use other Lemmy-instances or set up your own. NRKS.no can help out with this in a limited fashion.

Sammfunnsregler / Community rules:

1.

🇳🇴 Moderatorer av samfunn kan lage egne regler som kommer i tillegg til sidereglene.

🇬🇧 Moderators can make their own Community-rules. Sitewide rules still apply.


🇳🇴 copy-paste shortcut

🇬🇧 copy-paste shortcut

Informasjon om NRSK.no

 • 0 users online
 • 1 user / day
 • 1 user / week
 • 1 user / month
 • 1 user / 6 months
 • 4 subscribers
 • 1 Post
 • 0 Comments
 • Modlog